Handhållna termometrar

Brittiska TM Electronics utvecklar och tillverka handhållna termometrar av olika slag. De flesta är utvecklade för applikationer inom livsmedel/läkemedel och fastighetsapplikationer. I dessa applikationer är det mekaniska utförandet viktigt eftersom instrumenten måste tåla rengjörning och de skall vara så hygieniska som möjligt med liten möjlighet för smuts att ansamlas. Likaså är noggrannhetskraven för själva mätningen höga. Instrumenten är i de flesta fall IP67 klassade och mätnoggrannheten är i högsta klass för den här typen av instrument. Detta till ett attraktivt pris.

 Instrumenten finns för termoelement, Pt100 och termistor. Vilken typ man väljer styrs utifrån mätområde och absolutnoggrannheten.

Termistorer kan fås med extrem noggrannhet men mätområdet är begränsat. Passar bra i applikationer inom livsmedel och liknande.
Pt100 är noggranna och har ett relativt stort mätområde <850°C. Passar i allmänna laboratorieapplikationer där man vill ha bra noggrannhet men inte arbetar i de absolut högsta områdena.
Termoelement har stort mätområde men begränsad noggrannhet och passar till allmänna applikationer med något mindre krav på absolutnoggrannhet men där temperaturerna kan gå upp mot 1800°C, så som i värmebehandlingsbranchen. Observera att olika typer av termoelement har olika arbetsområde. Termometrarna är dock inställbara för de flesta vanligt förekommande typerna t.ex. K, J, N,T, R, S.

TME har också utvecklat lite olika varianter av termometrarna. Nedan följer ett urval av instrument för termoelement.

  • MM2000 Enkel termometer utan finesser
  • MM2005 Enkel termometer med ”Hold” funktion
  • MM2008 Specialvariant med ”Timer” funktion för kontroll av dricksvatten (Legionellakontroll i fastigheter)
  • MM2010 Utökade funktioner som Min/Max
  • MM2020 Har dubbla ingångar för differansmätning m.m.
  • MM2030 Har en mätingång och en utgång för simulering av temperatur

Det finns också varianter som har inbyggd loggning, inbyggd streckkodsläsare och Bluetoothkommunikation vilket är unikt på marknaden.

Det finns också ett antal varianter för specifika mätuppgifter t.ex. MM2005 för matlagning där krav på HACCP gäller eller modell MM7100 för detektering av legionellarisk och där instrumentet ger instruktioner om mätförfarandet. 

Utbudet är stort! Tveka inte att kontakta oss eller ta en titt på TME:s hemsida: TME