Reparationer

Vi utför reparationer på allehanda elektronisk utrustning.  Vi förfogar över en ganska välutrustat verkstad. I arsenalen av instrument ingår högprecisions 6,5 siffrors DVM, strömtänger för mätning upp till 2000A, precisionstemperaturmätutrustning och diverse instrument för att generera och simulera olika typer av givarsignaler, framför allt för temperatur.