Termoelement för SAT och TUS

För att försäkra sig om att den värmebehandling man utför blir korrekt måste man regelbundet kontrollera sina termoelement. Vissa typer av termoelement och vissa  processer går inte riktigt ihop utan temperaturdrifter på åtskilliga grader uppträder efter ett tag. Ibland ser man avdrifter som är betydligt större än så.

I normer så som CQI-9 (Continous Quality Improvment) föreskrivs att kontroller skall göras var tredje månad. Ur en teknisk synvinkel är detta ett rimligt intervall och kan nog betraktas som ett bra mål för de flesta. Det finns dock andra regler och behov som är betydligt strängare än så.

Vanligtvis så kalibreras referenstermoelement individuellt, men såväl CQI-9 och AMS2750(E) tillåter att man använder s.k. batchkalibrerade termoelement. Med detta menas att man kan tillverka termoelement av batchkalibrerat material.
Vid tillverkning av råmaterialet till termoelementen så får man rullar i olika längder (beroende på diametern på termoelementmaterialet). Dessa rullar kan vara hundratals meter. Man tar sedan provbitar av dessa rullar (ändbitar och eventuellt mittbit) och gör en kalibrering av dessa. Klarar provbitarna kraven, godkänns hela rullen och den är då vad man kallar ”batckalibrerad”. Termoelementen som sedan tillverkas av delar av denna rulle får då ”batchcertifikat”. Kostnaden per termoelement har då reducerats från kanske ett par tusen kronor per styck till några tior eller kanske mindre än så.

Eftersom kostnaden har reducerats ganska rejält är det sällan lönt att spara kostnader genom att använda få termoelement, snarare skall man använda fler element för att få ”flyt” i arbetet om du skall göra fler än en mätning.  Vid varje mätning måste du vänta på att stabilisering av temperaturen uppnås och tid är pengar.

Lindqvist Indusriteknik tillhandahåller termoelement lämpliga för SAT och TUS i olika utförande. Vi föredrar typ N som är ett stabilare alternativ än typ K. K är heller inte godkända att använda som referenstermoelement i t.ex. AMS2750. Prisskillnaden mellan K och N är minimal.

För SAT och TUS rekommenderas termoelement med diameter 1,5mm. Av egen erfarenhet vet vi att dessa fungerar  till 1135°C utan problem, även i något längre längder. De är specificerade till  1200°C, men då är livslängden ytterst begränsad. Noggrannheten följer AMS2750 och CQI-9. Kravet är störst av 1,1°C eller 0,4%. Med andra ord, upp till 275°C gäller 1,1° och däröver 0,04*t.