Vision

Lindqvist Industriteknik har som vision att leverera produkter och tjänster som vi vet fungerar och som håller den klass vi själv kräver.

Lindqvist Industriteknik är för närvarande representant i Sverige för Econox syresonder och Northern Design energimätare.