Energimätare

Energiförbrukning har blivit ett viktigt diskussionsämne. Mycket av den energi vi förbrukar kommer via elnätet.  Eftersom du, som förbrukare,och naturen som ”leverantör”, får betalat ett högt pris så ligger det i allas intresse att minska förbrukningen. Problemet är att vi inte alltid vet var energin förbrukas i detalj. I alla anläggningar finns en debiteringsmätare och ofta inte så mycket mer. Genom att komplettera med separata energimätare på enskilda objekt kan man få en klarare bild av vad som pågår och var man kan spara energi.

Brittiska ”Northern  Design”har ett komplett sortiment av instrument från enkla enkanalsinstrument till moduluppbyggda flerkanalssystem.  Givetvis finns olika typer av fältbussar att tillgå liksom ”vanlig” nätverksanslutning med inbyggd webbserver.

Vid efterinstallation är det extra viktigt att det är smidigt att installera mätaren och dess kringkomponenter. För att underlätta montaget och minimera driftsstoppet, som är nödvändigt, så är det en stor fördel att använda delbara strömtransformatorer /sensorer eftersom man då inte behöver koppla loss de matande kablarna, man snäpper helt enkelt bara på transformatorerna över ledarna på lämpligt ställe.

Man använder även en teknik med strömsensorer med spänningsutgång (333mV) så att man slipper kortsluta transformatorn vid installation eller
frånkoppling om det skulle gå ström i ledarna. Med vanliga strömtransformatorer är det ett krav att kortslutning av utgången sker innan frånkoppling, annars riskerar man att få överslag i själva transformatorn. Eventuellt kan också personskada uppstå på grund av de höga spänningar som genereras. Med spänningsutgång minskar också behovet av stora kabelareor vilket är en fördel när mätaren sitter lång ifrån punkten för strömmätning Givetvis kan även traditionell teknik med vanliga strömtransformatorer (1A eller 5A sekundär) användas eftersom det fortfarande är den vanligaste tekniken. 

Eftersom behovet styr vilken mätare/mätmetod som är lämplig rekommenderar vi att du kontaktar oss för en diskussion. Det kanske är en väldigt enkel applikation eller en mer komplex. Länk till ND:s youtubekanal