Vad vi gör

Vi utför underhåll, reparationer, tester, kalibreringar och vi genomför mindre projekt och utredningar inom tillverkningsindustrin.

Med 29 års erfarenhet av fältservice gör att processkännedomen är tämligen stor. Felsökning i fält är en av våra styrkor. Allt från läkemedelsprocesser till processer inom tung tillverkningsindustri är bekanta för oss.

Vi har en tämligen välutrustat verkstad med möjligheter för felsökning, reparation och test av olika elektroniska produkter. Vi kan också åta oss mindre projekt och utredningsarbeten inom områdena som nämns ovan.

På bilden ovan visas ett test av en syresond i vår ”Entech” testugn.